Hoá Hữu Cơ

Nội dung của trang web này, ban đầu sẽ cung cấp các bài tập Hoá hữu cơ. Một phần các bài tập này sẽ được giảng ở trên lớp. Sinh viên có thể làm bài tập trước khi đến lớp hoặc sau khi học xong để củng cố lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho các kì thi.

Ngoài ra các bài thí nghiệm trong môn Thực hành Hoá Hữu Cơ cũng đã được Bộ môn Hoá Hữu Cơ quay thành các video clip một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp sinh viên có thể hình dung bài thực hành một cách tốt nhất.

Nội dung của trang web đang trong quá trình xây dựng nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến liên tục, bổ sung các thêm các bài tập, để có thể hỗ trợ các bạn sinh viên một cách tốt nhất.

Rất mong nhận được nhiều ghóp ý mang tính xây dựng từ các bạn sinh viên, đồng nghiệp để trang web ngày càng hữu ích hơn. Mọi ghóp ý xin vui lòng gửi tới email: manhhodung@gmail.com , Bộ môn Hoá Hữu Cơ, Khoa Dược, Đại học Lạc Hồng.

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.” - Henry Ford