Bạn muốn chiến thắng 1 triệu đô ?

Luật chơi:
Mỗi câu trả lời đúng bạn được 100,000$. Bạn sẽ dừng chơi nếu bạn trả lời sai.
Có 4 mốc nhận tiền là 100.000$, 400.000$ , 700.000$ và 1.000.000$.
Nếu bạn trả lời sai, bạn sẽ nhận được số tiền ở mốc nhỏ hơn hoặc bằng số tiền hiện tại. Chúc bạn thành công.